Het rapport beschrijft, bespreekt en analyseert het volledige vormgevingslandschap in Vlaanderen met de huidige actoren en initiatieven, ook vanuit internationaal perspectief, en schetst op die manier een beeld van het huidige designbeleid en formuleert suggesties voor een performanter designveld.
No issue available in the documents provided
Publicatiedatum Juli 2019
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Kunsten
Auteur(s) Zsuzsanna Böröcz, Annelies Thoelen