Het rapport gaat in op de veranderingen van huishoudposities van kinderen en jongeren. In het Vlaamse Gewest veranderden in de loop van 2019 34.000 kinderen en jongeren (0- tot 24-jarigen) officieel van kind wonend bij een paar naar kind wonend bij een alleenstaande ouder. Vooral kinderen bij een ongehuwd paar maakten dit mee. Daarnaast veranderden er 21.000 kinderen en jongeren officieel van kind bij een alleenstaande ouder naar kind bij een paar. Het meemaken van deze veranderingen varieert naargelang van de leeftijd en de herkomst van de kinderen. Op het moment van beide veranderingen waren de betrokken kinderen gemiddeld genomen 10,5 jaar. Het percentage 0- tot 24-jarigen dat op jaarbasis veranderde van kind bij een paar naar kind bij een alleenstaande ouder was in 2019 hoger dan in 1999. Het percentage dat niet meer bij een alleenstaande ouder maar bij een paar woonde, was in beide jaren gelijk.
Publicatiedatum
Augustus 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Samenleving en bevolking , Statistieken , Gezin en samenleving
Auteur(s)
Martine Corijn, Jan Pickery
Reeks
Rapport Statistiek Vlaanderen, 2021/7
Doelgroep
Ruim publiek