Door de COVID-19-pandemie waren er in het Vlaamse Gewest in 2020 meer overlijdens dan in de voorgaande jaren. De aanpak van de pandemie omvatte onder meer beperkingen van het reisverkeer die tot een daling van het aantal internationale migraties leidden. Daarnaast hadden beperkingen inzake het organiseren van bijeenkomsten een daling van het aantal huwelijken tot gevolg. In dit rapport wordt nagegaan of inwoners van het Vlaamse Gewest in 2020 meer of minder veranderden van huishoudpositie dan in 2017, 2018 en 2019. Dit gebeurt aan de hand van gegevens uit het Rijksregister. Belangrijke momenten in de levensloop die gepaard gaan met veranderingen van huishoudpositie en die in dit rapport worden belicht zijn: het starten en ophouden met samen te wonen met een partner, het verlaten van het ouderlijke huis en het wisselen tussen als kind wonen bij een paar en als kind wonen bij een alleenstaande ouder. Uit de analyses blijkt dat in 2020 inwoners van het Vlaamse Gewest iets minder vaak dan in de 3 voorafgaande jaren veranderden van huishoudpositie. Ze gingen voornamelijk minder samenwonen met een partner. Vooral alleenstaande ouders, en in het bijzonder deze van buitenlandse herkomst, gingen minder samenwonen met een partner. Hierbij aansluitend werden kinderen wonend bij een alleenstaande ouder minder vaak kinderen wonend bij een paar. Gegevens over 2021 zullen duidelijk maken of wat minder plaatsvond in 2020 alsnog wordt ingehaald in 2021.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Samenleving en bevolking , Statistieken , Gezin en samenleving
Auteur(s)
Martine Corijn, Jan Pickery
Reeks
Rapport Statistiek Vlaanderen, 2021/9