Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk. Eindrapport van de begeleidingsopdracht bij de projectoproep

Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk. Eindrapport van de begeleidingsopdracht bij de projectoproep

Studie
december 2023
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Van maart 2021 tot februari 2023 werden 19 projecten “Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk” ondersteund. Het doel van deze projecten was dat alle kinderen en jongeren de mogelijkheid moeten hebben om te kiezen tussen verschillende jeugdwerkvormen, ongeacht hun diverse achtergrond. Dit door via een ‘Verbindingsambassadeur’ bruggen te slaan tussen personen of groepen die moeilijk toegang vinden tot het jeugdwerk. De negentien gesubsidieerde projecten tonen aan dat je op verscheidene manieren invullen kan geven. Karel de Grote Hogeschool begeleidde deze projecten en bracht hen samen tijdens verschillende lerende netwerken. Uit deze begeleidingsopdracht vloeide een omstandig onderzoeksrapport voort. Er worden zes strategieën onderscheiden tussen vraag en aanbod. Aan de vraagkant maken ze verbinding met kinderen en jongeren en hun gezin, aan de aanbodkant richten verbindingsambassadeurs hun pijlen op de vrijetijds-aanbieders. Verbindingsambassadeurs tonen hoe je met uiteenlopende strategieën de verbinding tussen vraag en aanbod kunt realiseren. Proactief en veelvuldig contacten leggen loopt als een onmisbare rode draad doorheen deze strategieën: het feit dat je naar mensen toestapt, is doorslaggevend. Verbindingsambassadeurs combineren verschillende strategieën, maar het is zowel praktisch als qua profiel onhaalbaar om het hele palet aan te bieden. In het kader van de begeleidingsopdracht ontwikkelden de onderzoekers eveneens een praktische tool die lokale besturen en organisaties een houvast biedt bij de aanwerving van een verbindingsambassadeur.
Publicatiedatum
December 2023
Publicatietype
Studie
Thema's
Jeugd
Auteur(s)
Karel De Grote Hogeschool, Kris De Visscher , Debby De Ruyter