Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verdieping Europaterminal. Deelrapport 1. Monitoringprogramma ten behoeve van het opvolgen van de potentiële effecten

Verdieping Europaterminal. Deelrapport 1. Monitoringprogramma ten behoeve van het opvolgen van de potentiële effecten

In het kader van het project “verdieping Europaterminal” zal er enerzijds een verdieping plaatsvinden van de aanmeerlocaties ter hoogte van de terminal in het Schelde-estuarium en zal anderzijds een nieuwe kaaimuur gebouwd worden. In het milieueffectenrapport werden potentiële effecten geïdentificeerd zowel op abiotische als biotische aspecten. Voorliggend rapport gaat in op de vraag welke projectmonitoring noodzakelijk is om de potentiële effecten tijdens en na de uitvoering van de geplande werkzaamheden in beeld te kunnen brengen. Er wordt een monitoringprogramma gepresenteerd waarbij aandacht is voor zowel de stroming, golven, de hoogte-ontwikkeling als de lokale vegetatie binnen het invloedsgebied gelegen op het noordelijk deel van het Galgeschoor.
Publicatiedatum
Maart 2022
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Y. Plancke, E. Van den Bergh, H. Vereecken, B. Vandevoorde
Reeks
WL Rapporten 21_042_1