Kinderen moeten in de muziekacademie onmiddellijk kunnen starten met een instrument, en tegelijk notenleer volgen. Het deeltijds kunstonderwijs moet lokaal veel nauwer samenwerken met de basis- en secundaire scholen, bijvoorbeeld door leerkrachten bij te scholen. Dat zijn twee opvallende aanbevelingen in het rapport “Verbreding – Verdieping” dat de Werkgroep Inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (DKO)overhandigde aan minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke. Het rapport wordt nu besproken met het veld om een draagvlak te vinden voor een nieuw decreet rond DKO in de volgende legislatuur.
Publicatiedatum
December 2008
Publicatietype
Rapport
Thema's
Volwassenenonderwijs , Onderwijsbeleid en -regelgeving , Onderwijs - algemeen , Muzische vorming , Deeltijds kunstonderwijs , Onderwijs en vorming