Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkenning van groenblauwe business modellen voor landbouwers

Verkenning van groenblauwe business modellen voor landbouwers

Onderzoeksrapport
februari 2024
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Het concept ‘groenblauw netwerk’ en de onderliggende groenblauwe maatregelen genieten toenemende belangstelling als multifunctioneel instrument binnen tal van beleidsdomeinen, waaronder het landbouwbeleid, natuurbeleid, waterbeleid, klimaatbeleid, ruimtelijk beleid en materialenbeleid. Groenblauwe netwerken kunnen beperkt (natuurverbindingen) of breed (ecosysteemdiensten) worden gedefinieerd. In deze studie kiezen we voor de brede benadering. Groenblauwe maatregelen ondersteunen immers een brede set aan ecosysteemdiensten, inclusief de landbouwproductie. Ze ondersteunen de transitie naar een klimaatrobuuste landbouw.
Publicatiedatum
Februari 2024
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Milieu en landbouw , Natuur en bos
Auteur(s)
Kurt Sannen, Mischa Indeherberg, Laura Lauwers, Myriam Dumortier