Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verslavingszorg. Conceptnota

Verslavingszorg. Conceptnota

Beleidsdocument
juli 2016
Vlaamse Regering 2014-2019
De nota beschrijft conform en in uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 de visie op een toekomstig Vlaams beleid inzake verslavingszorg. In de nota worden de belangrijkste werven voor het ontwikkelen van een Vlaams beleid inzake verslavingszorg toegelicht, en een aanzet tot verwezenlijking van deze werven. De conceptnota biedt handvatten voor een Vlaamse regelgeving betreffende verslavingszorg
Publicatiedatum
Juli 2016
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
Auteur(s)
Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019