Deze studie, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, werd in 2013 uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek met als voornaamste doel de verspreiding en ecologische standplaatseisen van de inheemse boom- en struiksoorten in kaart te brengen. De kennisbasis die gegenereerd werd moet toelaten praktijkgerichte expertsystemen en modellen te voeden en finaal leiden tot gefundeerd advies voor streekeigen en standplaatsgeschikte aanplantingen van bomen en struiken.
Publicatiedatum Februari 2014
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Roel Uyttenbroeck, Bruno De Vos, Kristine Vander Mijnsbrugge
Reeks INBO.R.2014.1388322