Gedaan met laden. U bevindt zich op: Versterking technologiepositie Vlaanderen m.b.t. octrooien

Versterking technologiepositie Vlaanderen m.b.t. octrooien

Op vraag van de minister van Innovatie heeft de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) een vervolgadvies uitgewerkt voor de verfijning van en aanvulling op de bestaande VARIO kernindicator ‘aantal aangevraagde patenten’. Vlaanderen rangschikt hiervoor in de middenmoot in vergelijking met een aantal EU-landen en niet-EU-landen, en moet de benchmarklanden Zwitserland, Zweden, Finland, Nederland en Denemarken voor laten. De minister vraagt VARIO om de rangschikking verder uit te diepen: Wat zijn onze sterktes/zwaktes binnen de huidige indicator? Wat kunnen we bijkomend meten voor patenten, o.a. met betrekking tot economische en maatschappelijke impact van patenten? Vervolgens formuleert VARIO beleidsaanbevelingen op basis van de resultaten van deze analyse met als doel de Vlaamse technologiepositie m.b.t. octrooien verder te versterken.
Publicatiedatum
April 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Technologie
Reeks
VARIO-advies, nr. 30