Elke minderjarige in de jeugdhulp heeft recht op bijstand door een vertrouwenspersoon. De folder licht toe wat een vertrouwenspersoon is en hoe die kan helpen.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Mei 2017
Publicatietype Folder
Thema's Kinderen en jongeren