Elke minderjarige in de jeugdhulp heeft recht op bijstand door een vertrouwenspersoon. De folder licht toe wat een vertrouwenspersoon is en hoe die kan helpen.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.