De publicatie bevat informatie over wat er in Vlaanderen en in de Kempen op het vlak van mobiliteit verandert. Termen zoals basisbereikbaarheid, vervoerregio’s of modal shift worden concreet uitgelegd. De brochure licht toe wat er in de Kempen specifiek nodig is om de basisbereikbaarheid te realiseren.
Publicatiedatum
November 2020
Publicatietype
Brochure
Thema's
Openbaar vervoer