De nota beschrijft de operationele doelstellingen die de vervoerregio Leuven zich oplegt. De vervoerregio wil tegen 2040 een klimaatneutrale en zelfvoorzienende regio zijn. Dit vraagt inspanningen die breed maatschappelijk gedragen moeten zijn. De taakstelling om een modal shift 60/40 te halen in de vervoerregio lijkt haalbaar, maar het zal op vele vlakken volgehouden inspanningen vergen.
Publicatiedatum
April 2021
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Duurzame mobiliteit , Openbaar vervoer , Personenvervoer