Het rapport bevat een verzameling van relevante inzichten van rapporten, onderzoeken, beleidsteksten en experimenten over levenslang leren. Het is het resultaat van een samenwerking tussen Steunpunt Werk, het Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen (Departement Werk en Sociale Economie), het Departement Onderwijs en Vorming en de verschillende leden van de werkgroepen die zich voor het Partnerschap Levenslang Leren in 2021 over een aantal aspecten van levenslang leren hebben gebogen. Het overzicht diende als basis voor de ontwikkeling van het Actieplan Levenslang Leren.
Publicatiedatum
Juli 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Levenslang leren , Werken en leren
Auteur(s)
Sarah Vansteenkiste, Ditte Kimps, Ines Penders, Stijn Deschietere, Maaike Van Cauwenberghe , uitgegeven in samenwerking met het Steunpunt Werk