Gedaan met laden. U bevindt zich op: VESOC-werkgelegenheidsakkoord iedereen nodig, iedereen mee. 40 maatregelen voor de Vlaamse arbeidsmarkt

VESOC-werkgelegenheidsakkoord iedereen nodig, iedereen mee. 40 maatregelen voor de Vlaamse arbeidsmarkt

Beleidsdocument
juli 2022
SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Nog steeds is er een groot aantal mensen die omwille van diverse redenen niet actief (kunnen) participeren aan de arbeidsmarkt. In de leeftijdsgroep 20-64 jaar bedraagt het aandeel niet-beroepsactieven bijna 23%. De werkbaarheid van de jobs blijft eveneens cruciaal om tot meer werkzaamheid te komen. Daarnaast blijft Vlaanderen achterop hinken in haar deelname aan levenslang leren ten opzichte van het Europese gemiddelde. Om deze structurele uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt aan te pakken, stellen de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners in dit werkgelegenheidsakkoord 40 concrete maatregelen voor.
Publicatiedatum
Juli 2022
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Arbeidsmarkt
Doelgroep
Ruim publiek