Advies over het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van vier rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit.
Publicatiedatum
Maart 2020
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Milieu- en natuurbeleid