De visienota tracht meer richting te geven aan het goederenvervoerbeleid in Vlaanderen. Als we morgen en overmorgen als logistieke hotspot de trend willen zetten, moeten we vandaag aan de slag. Want dat is nodig. Heel wat (mobiliteits)visies onderbelichten goederenvervoer. Daar willen we verandering in brengen. We mikken daarbij heel hoog: we willen een bereikbare regio en een veilig transportsysteem mét een minimale ecologische voetafdruk.
Publicatiedatum
September 2020
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Beleid en onderzoek mobiliteit en openbare werken , Duurzame mobiliteit