Welk soort voorrang kennen we toe aan fietsers op fietssnelwegen in stationsomgevingen? Moeten trappers er absolute voorrang krijgen op andere verkeersdeelnemers, zelfs op voetgangers? Of juist niet? Hoe herkenbaar moeten fietssnelwegen zijn in stationsomgevingen? Op deze en andere vragen gaat de visienota dieper in. De nota bevat ook een aantal principes en aandachtspunten voor het ontwerp van fietsinfrastructuur in stationsomgevingen. Dit als leidraad voor alle betrokken partners.
Publicatiedatum
Oktober 2021
Publicatietype
Studie
Thema's
Mobiliteit en openbare werken , Verkeersveiligheid