De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW of WFD, 2000) verplicht de Europese lidstaten om de ecologische toestand van hun oppervlaktewaterlichamen iedere zes jaar te rapporteren. Gezien overgangswaters zeer dynamisch zijn besloten de lidstaten estuaria jaarlijks of tweejaarlijks te bemonsteren. Tot heden werd er nog niet gerapporteerd over de ecologische integriteit van de getijgebonden zijrivieren omdat er nog geen aangepaste index ontwikkeld was. Het rapport beschrijft een aangepaste index speciaal ontworpen voor het beoordelen van de ecologische integriteit van getijgebonden zijrivieren.
Publicatiedatum
Maart 2020
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Jan Breine, Gerlinde Van Thuyne
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (14)