Gedaan met laden. U bevindt zich op: Visuele samenvatting Mobiliteitsvisie 2040. Goederenvervoer

Visuele samenvatting Mobiliteitsvisie 2040. Goederenvervoer

Beleidsdocument
december 2021
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Op 9 juli 2021 heeft de Vlaamse Regering de Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040 goedgekeurd. Die geeft aan waar de Vlaamse overheid de komende 20 jaar naartoe wil: met slim geregeld verkeer en vervoer naar duurzaam goederentransport en logistiek. Vlaanderen blijft aantrekkelijk als logistieke poort voor Europa, is sterk verbonden met andere internationale economische polen en ontwikkelt nieuwe groeidomeinen in de transitie naar een duurzame industrie en circulaire economie. De samenvatting licht de belangrijkste accenten uit de mobiliteitsvisie voor goederenvervoer toe.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Mobiliteit en openbare werken , Beleid en onderzoek mobiliteit en openbare werken , Duurzame mobiliteit