Gedaan met laden. U bevindt zich op: Visuele samenvatting Mobiliteitsvisie 2040. Personenmobiliteit

Visuele samenvatting Mobiliteitsvisie 2040. Personenmobiliteit

Beleidsdocument
december 2021
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Op 9 juli 2021 heeft de Vlaamse Regering de Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040 goedgekeurd. Die geeft aan waar de Vlaamse overheid de komende 20 jaar naartoe wil: met slim geregeld verkeer en vervoer naar duurzaam verbonden mensen en bedrijven. Mobiliteit moet maximale verbondenheid en bereikbaarheid garanderen, op een duurzame en veilige manier en op maat van alle mensen en bedrijven. De samenvatting licht de belangrijkste accenten uit de mobiliteitsvisie op personenmobiliteit toe.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Beleid en onderzoek mobiliteit en openbare werken , Duurzame mobiliteit , Personenvervoer