Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid. Strategisch plan 2017–2019

Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid. Strategisch plan 2017–2019

Beleidsdocument
december 2016
Vlaamse Regering 2014-2019
Het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid concretiseert een langetermijnvisie op het vlak van de geestelijke gezondheid. Doelstelling is de versterking van de geestelijke gezondheid en een kwaliteitsvolle, duurzame, flexibele en vraaggestuurde zorg. Het is een expliciete doelstelling om dit Vlaams actieplan tegen het einde van legislatuur te laten uitmonden in een nieuw decreet geestelijke gezondheid dat enerzijds vertrekt vanuit de beschreven visie en anderzijds een wettelijke, decretale basis biedt voor alle acties en de met de zesde staatshervorming overgekomen sectoren.
Publicatiedatum
December 2016
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid , Gezondheidszorg
Auteur(s)
Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019