De Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) beoogt een grondige doorlichting van de diverse uitgavenposten en waar relevant kostendekkingsgraden binnen de Vlaamse Begroting. Dit heeft tot doel om de kwaliteit van de publieke financiën te verbeteren op vlak van efficiëntie en effectiviteit. Het rapport belicht de uitgavenstromen in de Vlaamse begroting die verband houden met economie, wetenschap en innovatie.
Publicatiedatum
September 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Economisch beleid , Overheidsfinanciën , Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie