Op 9 december 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goed. Het werd bezorgd aan de Nationale Klimaatcommissie en aan ENOVER, het energieoverleg tussen de federale staat en de gewesten.
Publicatiedatum
December 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Energiebeleid , Klimaat