Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Hervormingsprogramma 2017

Vlaams Hervormingsprogramma 2017

Beleidsdocument
april 2017
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Met het Hervormingsprogramma wil Vlaanderen de interactie tussen de Vlaamse en Europese instellingen vergroten. Het is het zevende rapport dat Vlaanderen in het kader van het Europees Semester opmaakt. Het hervormingsprogramma geeft een maatgericht antwoord op de landenspecifieke aanbevelingen en de uitdagende Europa 2020-doelstellingen. Zo krijgt de Europese Commissie een fijnmaziger beeld van de maatregelen die op Vlaams niveau worden genomen.
Publicatiedatum
April 2017
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Buitenlands beleid , Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving