Het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan legt het jeugd- en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse Regering vast. Het geeft voor de beleidsperiode 2015-2019 en binnen een algehele visie op de jeugd, het jeugd- en kinderrechtenbeleid, de prioritaire doelstellingen van de Vlaamse Regering aan en bepaalt de resultaatsindicatoren. Nieuw is dat in dit plan zowel het jeugdbeleid als het kinderrechtenbeleid aan bod komt. Er wordt dus geen apart Vlaams Actieplan Kinderrechten (VAK) meer opgemaakt.
Publicatiedatum
November 2015
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Kinderrechten , Jeugd