Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams mitigatieplan 2013-2020

Vlaams mitigatieplan 2013-2020

Beleidsdocument
juni 2013
Vlaamse Regering 2014-2019
Vlaanderen zet op zowel mitigatie als adaptatie van klimaatverandering in. Die dubbele inzet vertaalt zich in de structuur van het derde Vlaams Klimaatbeleidsplan (VKP) 2013-2020. Dit VKP bestaat uit een overkoepelend kader en twee afzonderlijke maar onderling goed afgestemde luiken: het Vlaamse Mitigatieplan (VMP) en het Vlaamse Adaptatieplan (VAP). Het doel van het VMP is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen tussen 2013 en 2020 om zo de klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast wordt er een basis gelegd voor de noodzakelijke verdere emissiereducties richting 2050. Het doel van het VAP is een beeld te krijgen van hoe kwetsbaar Vlaanderen is voor klimaatverandering en vervolgens de weerbaarheid van Vlaanderen tegen klimaat­verandering te verhogen.
Publicatiedatum
Juni 2013
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Klimaat , Milieu- en natuurbeleid
Auteur(s)
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw 2014-2019