In het kader van de dialoogdagen varkenshouderij kwam de nood naar boven om over objectieve Vlaamse gegevens te beschikken om investeringen en rentabiliteit binnen de varkenssector te evalueren. De doelstelling van het rapport is om gemiddelde standaardwaarden voor de varkenshouderij aan te reiken gebaseerd op de 5-jaarlijkse gemiddelden van de meest recent beschikbare boekhoudgegevens. De cijfers kunnen als gemiddelde waarde gehanteerd worden, wanneer er geen andere cijfers voorhanden zijn. Dit tweede rapport bevat de gemiddelde waarden voor de periode 2007-2011. Hiervoor werden verschillende boekhoudgegevens, aanwezig bij de leden van de stuurgroep, met elkaar vergeleken. Op basis van die cijfers werd een aanvaarde standaardwaarde gekozen door de stuurgroep. Voor de berekening van de economische kengetallen wordt er gerekend met een gemiddelde van de jaren 2007-2011. Het rapport is bewust beperkt tot de traditionele varkenshouderij. Zo komen biologische varkenshouderij, hoeveslagerij met thuisverwerking en andere vormen van verbreding niet aan bod.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Maart 2013
Publicatietype
Rapport
Thema's
Dieren