Het rapport presenteert cijfers over de Vlaamse deelname aan de Europese financieringsprogramma’s uit de periode 2007-2013 die te maken hebben met onderzoek en innovatie: het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Ontwikkeling (7KP), het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (KCI) en het Cohesiebeleid. De analyse kan bijdragen tot het verder stroomlijnen van de Vlaamse initiatieven in de richting van internationale samenwerking en tot een nog grotere betrokkenheid van onderzoekers en kennisinstellingen uit Vlaanderen bij de Europese programma’s.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Augustus 2015
Publicatietype
Studie
Thema's
Wetenschappelijk onderzoek , Innovatie