Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse klimaatstrategie 2050

Vlaamse klimaatstrategie 2050

Beleidsdocument
december 2019
Vlaamse Regering
De Europese Verordening over de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, vereist dat elke lidstaat uiterlijk op 1 januari 2020, en daarna om de tien jaar, een langetermijnstrategie indient bij de Commissie met een perspectief van minstens dertig jaar. Binnen de Nationale Klimaatcommissie en ENOVER zijn werkafspraken gemaakt om België in staat te stellen aan deze verplichting tegemoet te komen. Zo werd afgesproken dat elk gewest een eigen strategie zal opstellen, die vervolgens zal samengevoegd en geïntegreerd worden in een Belgische strategie. De Vlaamse klimaatstrategie 2050 werd op 20 december goedgekeurd door de Vlaamse Regering . Ze zal aan de Europese Commissie worden genotificeerd als onderdeel van de Belgische klimaatstrategie 2050.
Publicatiedatum
December 2019
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Klimaat