Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse migratie- en integratiemonitor 2013

Vlaamse migratie- en integratiemonitor 2013

Rapport
november 2013
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Het migratie- en asielbeleid is weliswaar een federaal beleidsdomein, maar de verschillende gewesten kennen diverse migratierealiteiten. Het is daarom noodzakelijk om hierover ook op Vlaams niveau cijfers te verzamelen en te ontsluiten. Daarnaast worden de gevolgen van migratie ook op regionaal niveau behandeld, onder meer via het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid. Een beleid afstemmen op diversiteit begint met het kennen en begrijpen ervan. De Vlaamse migratie- en integratiemonitor 2013 is de eerste editie van een tweejaarlijks rapport dat administratieve en andere statistische gegevens over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van vreemde herkomst in Vlaanderen bundelt en duidt, binnen een Belgisch en Europees kader.
Publicatiedatum
November 2013
Publicatietype
Rapport
Thema's
Gelijke kansen en diversiteit , Inburgering en integratie
Auteur(s)
Lieselot Vanduynslager, Johan Wets, Jo Noppe, Gerlinde Doyen