Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse migratie- en integratiemonitor 2015

Vlaamse migratie- en integratiemonitor 2015

Rapport
januari 2016
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
De Vlaamse migratie- en integratiemonitor is een periodiek rapport dat administratieve en andere statistische gegevens over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen bundelt en duidt in een Belgisch en Europees kader. Het verzamelen en ontsluiten van cijfers op het Vlaamse niveau is noodzakelijk gezien de diverse migratierealiteiten die de verschillende gewesten kennen. Daarnaast worden de gevolgen van migratie ook op regionaal niveau behandeld, onder meer via het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Gegevens over migratiebewegingen, verblijf, socio-economische positie en maatschappelijke participatie van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen vormen belangrijke informatie voor de planning, ontwikkeling en evaluatie van dit beleid. Omdat migratie en integratie betrekking hebben op verschillende maatschappelijke domeinen is dit rapport ook een zinvol instrument voor andere beleidsdomeinen zoals werk, onderwijs, welzijn of huisvesting.
Publicatiedatum
Januari 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Gelijke kansen en diversiteit , Inburgering en integratie
Auteur(s)
Sarah Van den Broucke, Jo Noppe, Karen Stuyck, Philippe Buysschaert, Gerlinde Boyen en Johan Wets