De Vlaamse migratie- en integratiemonitor brengt administratieve en andere statistische gegevens samen over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, binnen een Belgisch en Europees kader.

Publicatiedatum Mei 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Armoedebestrijding , Inburgering , Samenleving en bevolking