De Vlaamse migratie- en integratiemonitor brengt administratieve en andere statistische gegevens samen over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, binnen een Belgisch en Europees kader.
Publicatiedatum Mei 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Armoede , Inburgering en integratie , Samenleving en bevolking