BIM (Bouwinformatie-management) is een manier van samenwerken in de gebouw- en infrastructuursector waarbij met behulp van digitale technologie informatie over bouwwerken beheerd en uitgewisseld wordt. BIM gaat dus niet enkel over gegevensbeheer, het is ook een samenwerkingstool waaraan alle betrokken partners in het bouwproces kunnen bijdragen. Deze nieuwe manier van werken begint steeds meer gebruikt te worden in de bouw (en renovatie) van zowel gebouwen als infrastructuur, dus is het nodig dat ook de Vlaamse Overheid zich hierop voorbereidt. Daartoe heeft het Departement Kanselarij en Bestuur de afgelopen twee jaar een transversale BIM-werkgroep van de Vlaamse Overheid gecoördineerd waarin de twaalf meest betrokken Vlaamse entiteiten in nauwe samenwerking met de bouwsector een visie hebben opgesteld. Deze visie bestaat voornamelijk uit een SWOT-analyse van waar we als Vlaamse Overheid staan, en wat we met BIM willen bereiken.
Publicatiedatum September 2019
Publicatietype Studie
Thema's Overheidsgebouwen
Auteur(s) Roy Gys, Jeroen Vergauwe