Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaanderen Radicaal Digitaal 2015-2019

Vlaanderen Radicaal Digitaal 2015-2019

Beleidsdocument
maart 2015
Vlaamse Regering 2014-2019
Vlaanderen Radicaal Digitaal. Dat is de ambitie van het regeerakkoord 2014-2019. Tegen 2020 alle transacties met de overheid digitaal, een verregaande vereenvoudiging en digitalisering van de werking van de overheid, en het benaderen van de doelgroepen vanuit een virtueel loket zijn enkele van de concrete doelstellingen die aan deze ambitie vorm moeten geven. Het is een overkoepelend programma waarbij de inzet van informatie- en communicatietechnologie overheidsbreed moet leiden tot een digitale overheid. In dit kader stemt de Vlaamse Regering in met de conceptnota: 'Programma Vlaanderen Radicaal Digitaal'. Hierin worden de krijtlijnen van het programma beschreven. De bevoegde minister wordt belast met de verdere uitwerking van het programma.
Publicatiedatum
Maart 2015
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Vlaamse overheid
Auteur(s)
Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding 2014-2019