Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlarema 9. Gezamenlijk advies Minaraad en SERV

Vlarema 9. Gezamenlijk advies Minaraad en SERV

Advies over het voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het VLAREL van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
Publicatiedatum
December 2022
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Milieu- en natuurbeleid , Omgeving