Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vleermuizen in Vilvoorde. Inventarisatiestudie in het kader van het landinrichtingsplan Woluwe – Trawool – Floordambos

Vleermuizen in Vilvoorde. Inventarisatiestudie in het kader van het landinrichtingsplan Woluwe – Trawool – Floordambos

Rapport
mei 2020
Vlaamse Landmaatschappij
Het rapport geeft een weerslag van de basisinventarisatie van vleermuizen in de onderzoeksperimeter van het landinrichtingsplan Woluwe – Trawool – Floordambos. Het geeft een eerste beeld van de soortendiversiteit aan vleermuizen in het onderzoeksgebied. Wat zijn de belangrijke soorten in het gebied in de zomerperiode? Welke functie vervullen de onderzochte deelgebieden voor vleermuizen? Het rapport bevat ook aanbevelingen voor het beheer en de inrichting in functie van vleermuizen.
Publicatiedatum
Mei 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inrichting van de open ruimte , Natuur en bos
Auteur(s)
Johan De Ridder, Daniël Sanders