Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vluchteling zkt. woning. Draaiboek voor wie werkt aan woonondersteuning met vluchtelingen

Vluchteling zkt. woning. Draaiboek voor wie werkt aan woonondersteuning met vluchtelingen

Het vinden van een woning is voor vele vluchtelingen een cruciale uitdaging na erkenning. De Vlaamse overheid deed onderzoek naar initiatieven van vrijwilligers die woonondersteuning aan vluchtelingen bieden. Enkele resultaten van dit onderzoek zijn vertaald in dit draaiboek voor vrijwilligersinitiatieven, al dan niet verbonden aan professionele organisaties. Het draaiboek wil inspiratie bieden, zowel voor wie een initiatief wil opstarten, als voor wie een bestaand initiatief wil bijsturen of evalueren. Het wil alle betrokkenen, van beleidsmakers en ambtenaren tot sociale professionals en burgers, inspireren om samen aan de slag te gaan met de woonnoden van vluchtelingen.
Publicatiedatum
Juni 2019
Publicatietype
Boek
Thema's
Woonbeleid , Gelijke kansen en diversiteit
Auteur(s)
Louise D’Eer, Lore Robeyns, Dirk Geldof