Binnen de Vlaamse overheid is het Netwerk Voedselbeleid opgericht om beleidsdomeinoverschrijdend samen te werken rond voedsel. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van voedselwerven: beleidsdomeinoverschrijdende samenwerkingen rond specifieke voedseltopics, die op innovatieve wijze en in nauwe samenwerking met stakeholders vooropgestelde doelstellingen proberen te halen.
Publicatiedatum
November 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Duurzame landbouw , Voeding