De strategische adviesraad WGG evalueert het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp als een belangrijk beleidsinitiatief dat minderjarigen kan versterken en dat nieuw leven blaast in de integralisering van de jeugdhulp in Vlaanderen. De raad wijst ook op een aantal elementen die onderbelicht blijven in het voorontwerp van decreet, zoals de performantie, toegankelijkheid en kwaliteit van de integrale jeugdhulp.

Meer informatie

Publicatiedatum September 2012
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Kinderen en jongeren , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid