Het onderzoeksrapport peilt naar de rol van het jeugdwerk in de vrijetijdsbesteding en –beleving van kinderen en jongeren met een beperking. Centraal staat de vraag naar het perspectief van kinderen en jongeren met een beperking over het bestaande jeugdwerkaanbod: waar doen ze aan mee, welke verwachtingen hebben ze en welke drempels ervaren ze?

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
December 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Personen met een handicap , Jeugd