Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrije tijd van jongeren in migratie

Vrije tijd van jongeren in migratie

Onderzoeksrapport
oktober 2019
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Deelname aan het al dan niet georganiseerde vrijetijdsaanbod is belangrijk voor het welzijn, de integratie en inclusie van jongeren kort na hun migratie. Voor jonge nieuwkomers biedt vrijetijdsparticipatie een kans om leeftijdsgenoten te ontmoeten, om het Nederlands in een meer informele, buitenschoolse context te leren gebruiken en om hun zorgen te helpen vergeten. Onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van nieuwkomers in Vlaanderen betrof vooralsnog vooral kwalitatief onderzoek en er waren geen representatieve, kwantitatieve gegevens over deze thematiek beschikbaar. De huidige studie beantwoordt aan deze leemte door gebruik te maken van zowel een reeks focusgroepen met OKAN-leerlingen als een grootschalige survey bij jongeren in het OKAN-onderwijs. Voor de focusgroepen gaat het om negen groepsgesprekken, met in totaal 55 leerlingen. De survey werd in 30 scholen afgenomen, en uiteindelijk werd er een respons van 1074 bruikbare vragenlijsten bekomen.
Publicatiedatum
Oktober 2019
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Jeugd , Gelijke kansen en diversiteit
Auteur(s)
Lucas Pissens, Jessy Siongers, John Lievens, Lieve Bradt, Ilse Derluyn