Het rapport beschrijft de resultaten van een thematische inspectieronde door de Zorginspectie op het vlak van vrijheidsbeperkende maatregelen in kinderpsychiatrische diensten in algemene en psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen. Het gaat om alle (therapeutische) maatregelen die een beperking van iemands keuzevrijheid of bewegingsvrijheid inhouden, inclusief beperkingen in het contact met de buitenwereld. Er werd niet alleen gekeken naar de maatregelen an sich, maar ook naar de wijze waarop ze in een breder kwaliteitsbeleid ingebed zijn.
Publicatiedatum
Oktober 2017
Publicatietype
Rapport
Thema's
Gezondheidszorg