Boek dat aan de hand van cijfermateriaal een beeld geeft van wat de Vlaamse overheid doet, op welke beleidsdomeinen ze actief is en met welke resultaten. De cijfergegevens worden voorafgegaan door een schets van de recente sociaal-culturele, economische en demografische ontwikkelingen in Vlaanderen.
Publicatiedatum Maart 2002
Publicatietype Statistieken
Thema's Algemeen beeld Vlaanderen , Statistieken