De publicatie bevat informatie over de algemene omgeving waarin de Vlaamse overheid optreedt en over de mate waarin de maatschappelijke doelstellingen en effecten die de Vlaamse overheid zich stelt, gerealiseerd worden. VRIND geeft een volledig overzicht over alle beleidsdomeinen waarvoor de Vlaamse regering tot eind 2013 bevoegd was. In de editie 2014 is een bijzondere focus gewijd aan de 'groene economie'.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
November 2014
Publicatietype
Rapport
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Statistieken , Algemeen beeld Vlaanderen