VRIND 2017 geeft informatie over de algemene omgeving waarin de Vlaamse overheid optreedt en over de mate waarin de maatschappelijke doelstellingen en effecten die de Vlaamse overheid zich stelt, gerealiseerd worden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van circa 900 tabellen, grafieken en kaarten.
Publicatiedatum Oktober 2017
Publicatietype Rapport
Thema's Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Statistieken , Algemeen beeld Vlaanderen