Gedaan met laden. U bevindt zich op: VRIND 2017. Vlaamse Regionale Indicatoren

VRIND 2017. Vlaamse Regionale Indicatoren

Rapport
oktober 2017
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
VRIND 2017 geeft informatie over de algemene omgeving waarin de Vlaamse overheid optreedt en over de mate waarin de maatschappelijke doelstellingen en effecten die de Vlaamse overheid zich stelt, gerealiseerd worden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van circa 900 tabellen, grafieken en kaarten.
Publicatiedatum
Oktober 2017
Publicatietype
Rapport
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Algemeen beeld Vlaanderen , Statistieken