Iets minder dan 6 op de 10 vrouwen op beroepsactieve leeftijd kan beschouwd worden als economisch zelfstandig. Dat wil zeggen dat zij een eigen inkomen hebben gelijk aan of hoger dan het minimumloon. Bij de mannen gaat het om ruim 7 op de 10. Van de vrouwen van 50 tot 64 jaar is ongeveer de helft economisch zelfstandig, bij de laaggeschoolde vrouwen slechts 1 op de 5.
Publicatiedatum November 2017
Publicatietype Statistieken
Thema's Arbeidsmarkt , Gelijke kansen en diversiteit
Auteur(s) Jo Noppe
Reeks SVR-st@ts 2017/5