Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrouwen minder vaak economisch zelfstandig dan mannen

Vrouwen minder vaak economisch zelfstandig dan mannen

Statistieken
november 2017
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Iets minder dan 6 op de 10 vrouwen op beroepsactieve leeftijd kan beschouwd worden als economisch zelfstandig. Dat wil zeggen dat zij een eigen inkomen hebben gelijk aan of hoger dan het minimumloon. Bij de mannen gaat het om ruim 7 op de 10. Van de vrouwen van 50 tot 64 jaar is ongeveer de helft economisch zelfstandig, bij de laaggeschoolde vrouwen slechts 1 op de 5.
Publicatiedatum
November 2017
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Arbeidsmarkt , Gelijke kansen en diversiteit
Auteur(s)
Jo Noppe
Reeks
SVR-st@ts 2017/5