De vruchtbaarheidsproblematiek bij melkvee neemt de laatste jaren toe. De publicatie geeft meer inzicht in de oorzaken en reikt kennis aan om een optimale vruchtbaarheid te kunnen bereiken.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Juli 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Dieren