In dit onderzoek is een analyse uitgevoerd van de recente morfologische ontwikkelingen nabij de wachtsteiger ter hoogte van de Ketelplaat in de Beneden-Zeeschelde. De aanleiding van de analyse is de vastgestelde verondieping opwaarts van de wachtsteiger en de vraag in welke mate deze gerelateerd is aan de aanwezigheid van de wachtsteiger. Een analyse van de morfologie op basis van beschikbare peilingen, zowel op grote schaal als lokaal, toont dat dit gebied ook voor de bouw van de wachtsteiger gekenmerkt werd door sedimentatie en erosie. Sinds de plaatsing van de meerpalen, treedt er echter een sterke erosie op rond deze meerpalen, die deels bijdraagt aan de opwaarts vastgestelde sedimentatie. Een theoretische inschatting werd gemaakt van de te verwachte diepte van de erosiekuil. Hieruit blijkt dat de huidige toestand reeds neigt naar de verwachte diepte, doch dat bijkomende erosie in het opwaartse deel mag verwacht worden. Om de toekomstige ontwikkelingen op te volgen wordt tenslotte een voorstel van monitoring gedaan.
Publicatiedatum
Oktober 2021
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Y. Plancke, B. De Maerschalck, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten 21_002_1