Het rapport bevat een thematische analyse van gesprekken met professionals en nabestaande familieleden over hun ervaring met gezinsdrama's. De bespreking bevat geen oordelen, maar tracht respectvol en nauwgezet de stem en woorden van alle betrokkenen een plaats te geven.
Publicatiedatum
April 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
Auteur(s)
Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019, dr. Hubert Van Puyenbroeck